1. Winacties worden uitgeschreven door Bakker van Vessem  onder de handelsnaam Van Vessem & Le Patichou  gevestigd te Haarlem. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vind plaats door zo orgineel mogelijk te reageren op onze facebook pagina. Waarom jij zo graag de bakker in je wakker maakt. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan zovaak hij wil  deelnemen aan een actie. Medewerkers en familie van medewerkers van Bakker van Vessem zijn niet uitgesloten.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie is van maart 2018 tot en met 28 februari 2019.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. Het kiezen van de winnaar geschied op basis van orginaliteit beoordeelt door interne commissie bij bakker van Vessem.

9. Iedere eerste zaterdag van de nieuwe maand worden de winnaars bekend gemaakt . Je blijft ook altijd op de hoogte middels onze nieuwsbrief, ook hier verschijnen de winnaars in.
Winnaars worden binnen 5 werkdagen na laatste zaterdag  geïnformeerd via een persoonlijk bericht op facebook.

10. Bakker van Vessem kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door bakker van Vessem voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je kunt ook het vervolg van de winactie volgend via de nieuwsbrief, door inschrijving via onze website www.bakkervanvessem.nl. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door bakker van Vessem

17. Bakker van Vessem handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Bakker van Vessem, Bingerweg 1 te Haarlem 023-5271771 

e-mail: info@vvlp.nl, je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

Cadeauverpakfeestd_2.JPG
Wat je deelt, wordt alleen maar meer